Realizācijas

Noliktavas halle

VARŠAVA

ARPANEL sendvičpaneļi kā korpuss centrālajai mēbeļu plēvju noliktavai netālu no Varšavas.

IZMANTOTIE MATERIĀLI: