Jaunumi

SIEVIEÅ U DIENA šŸ’

Å ajā Ä«paÅ”ajā dienā viss ARPANEL kolektÄ«vs vēlas izteikt vissirsnÄ«gākos novēlējumus daiļā dzimuma pārstāvēm. Daudz veselÄ«bas, laimes, labklājÄ«bas, tikai saulainas dienas jÅ«su dzÄ«vē, lai jÅ«su sejās vienmēr ir smaids un lai jÅ«s vienmēr jÅ«taties novērtēti un mÄ«lēti. šŸ’šŸŒ·šŸŒ¹